گاتر | گریتینگ |کف شور خطی |ترنچ |گریل |گریل استخری |درز انبساط | تجهیزات پارکینگی

1- کلاس وزنی مورد نیاز طبق استاندارد EN1433

۲- حجم مایعات برای انتقال در کانال پیش ساخته

۳- شرایط محیط نصب کانال پیش ساخته

گاتر و گریتینگ

کلاس مقاومتی A15 :

کانال های پیش ساخته  طبقه بندی شده در این کلاس وزنی تا یک و نیم

تن به ازای هر محور تایر  مقاومت دارند.

بطور خلاصه جهت فضاهایی که تنها عبور عابرین پیاده ، دوچرخه سواران

و موتورسیکلت را داشته باشند می توانیم از این کلاس مقاومتی استفاده کنیم.

استخر، جکوزی و زیر دوش ها بدون تردد ترافیکی، کارخانجات بدون عبور

لیفتراک سنگین ، آشپزخانه های صنعتی ، موتورخانه ها و فضاهای تأسیساتی
، بام ، تراس و روف گاردن و سایر فضاهایی که تنها تردد عابرین پیاده را دارند

می توانند از کانال ها و گریتینگ های طبقه بندی شده در این کلاس وزنی استفاده کنند.

کلاس مقاومتی B125:

دوازده و نیم تن مقاومت وزنی به ازای هر محور خودرو.این کلاس وزنی

مخصوص فضاههای با تردد کم وپارکینگ های خصوصی با تردد تعداد کمی خودرو مناسب است .

مقاومتی C250:

گاتر و گریتینگ: در خیابان های شهری ، پمپ بنزین ها ، ایستگاه های آتش

نشانی و تمامی فضاهایی که به مقاومت ۲۵  تن به ازای هر محور خودرو

نیاز داشته باشیم از این کلاس وزنی استفاده می کنیم.

گاتر و گریتینگ: این کلاس وزنی دارای مقاومت ۲۵ تن به ازای هر محور

تایر میباشد که برای داخل فضاههای پارکینگ ها و فضاههایی که احتمال

تردد زیاد خوردو میباشد مناسب میباشد همچنین از این کلاس وزنی برای

مواردی همچو انتهای رمپ پارکینگ ها پمپ پنزین ها آتشنشانی ها خیابان

های شهری فضاههای کارخانه جات و هر فضایی با تردد ماشینهای

سنگین و لیفتراک مناسب میباشد.

کلاس مقاومتی D400

گاتر و گریتینگ: مقاومت ۴۰ تن به ازای هر محور تایر مخصوص لیفتراک های

سنگین و بنادر و عبور ماشین آلات سنگین

کلاس مقاومتی E600 

گاتر و گریتینگ :مقاومت وزنی ۶۰ تن به ازای هر محور تایر مخصوص

ترافیک های بسیار  سنگین و بنادر و ماشین آلات بسیار سنگین

کلاس مقاومتی F900

مقاومت وزنی ۹۰ تن به ازای هر محور تایر مخصوص فضاههایی که تردد

با سرعت بسیار بالا یا با وزن بسیار زیاد همراه است از جمله پیست های

اتومبیل رانی فرمول یک و باند فرودگاه

،

ابعاد کانال پیش ساخته اغلب با توجه به حجم مایعاتی که قرار است کانال برای انتقال آن نصب شود انتخاب میشود ولی در مواردی هم محدودیت ها باعث انتخاب کانال هایی با ارتفاع کم خواهند شد که این مشکل را با استفاده از بیشتر کردن تعداد خروجی ها از کانال برای انتقال مایعات برطرف میکنند.

جنس درپوشها و گریتینگ ها و کانال ها و ترنچ های پیش ساخته با توجه به موارد کاربری کانال های از جمله در معرض نور آفتاب بودن یا نه در معرض مواد شیمیایی و محیط های اسیدی بودن یا نه و مواردی از این دست انتخاب میشود.

سوالات متداول:

۱-ترنچ چیست؟

۲-گاتر چیست؟

۳-کانال پیش ساخته چیست؟

۴-گریتینگ چیست؟

۵-کف شور خطی چیست؟