واسطه بین کانال های پیش ساخته مدل CAB131
واسطه بین کانال های پیش ساخته مدل CAB131

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13

دسترسی: موجود در انبار

مشاهده سریع محصول

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

سنجش

واسطه بین کانال های پیش ساخته مدل CAB131 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

واسطه بین کانال های پیش ساخته مدل CAB131 کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13 مخصوص کانال های پیش ساخته

مدل CAB131 نیکول فرانسه از جنس پی وی سی این قطعه برای وصل کردن

کانال های پیش ساخته به یکدیگر استفاده میشود. با استفاده اط قطعات جانبی

میتوان کانال هی نیکول را به صورت L شکل و T شکل نیز به یکدیگر وصل کرد.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

Be the first to review “واسطه بین کانال پیش ساخته مدل jcab13”

تنظیمات قالب