محافظ ستون پارکینگ
محافظ ستون پارکینگ
گارد ستون
گارد ستون پارکینگ
گارد ستون
گارد پارکینگ
محافظ ستون
محافظ ستون دو جداره
محافظ ستون پارکینگ
محافظ شبرنگ دار
گارد
گارد
گارد ستون
محافظ ستون
مخافظ ستون
محافظ ستون
محافظ ستون دو جداره
محافظ ستون شبرنگ دار
محافظ ستون فریم دار
محافظ ستون
محافظ ستون
محافظ ستون فریم دار
محافظ ستون
محافظ ستون پارکینگ
محافظ ستون پارکینگ
گارد ستون
گارد ستون پارکینگ
گارد ستون
گارد پارکینگ
محافظ ستون
محافظ ستون دو جداره
محافظ ستون پارکینگ
محافظ شبرنگ دار
گارد
گارد
گارد ستون
محافظ ستون
مخافظ ستون
محافظ ستون
محافظ ستون دو جداره
محافظ ستون شبرنگ دار
محافظ ستون فریم دار
محافظ ستون
محافظ ستون
محافظ ستون فریم دار
محافظ ستون

گارد کرنر ستون پارکینگ

دسترسی: موجود در انبار

مشاهده سریع محصول

گارد کرنر ستون پارکینگ

 گارد کرنر ستون پارکینگ مخصوص نصب در کنج ستون پارکینگ در پارکینگهای تجاری و پر تردد میباشد که برای جلوگیری از برخورد ماشین با ستون پارکینگ استفاده میشود.

گارد کرنر یا ضربه گیر ستون پارکینگ دارای طرح و ابعاد متنوع میباشد و مشخصات آن به شرح زیر است.

  • زیبایی فوق العاده
  • جلوگیری از آسیب به ستون پارکینگ
  • جلوگیری از خسارت به خودرو
  • دارای خاصیت ارتجاعی فوق العاده
  • ایمن سازی فضای پارکینگ